Άντληση υδάτων Θεσσαλονίκη

Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι πλήττονται από πλημμύρες που οφείλονται είτε στα καιρικά φαινόμενα, είτε σε κάποια βλάβη της αποχέτευσης.

Ομάδα τεχνικών της εταιρείας, έρχεται άμεσα στο χώρο σας με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για να αναλάβει την άντληση υδάτων και τον καθαρισμό του χώρου σας, ώστε να μη βρεθείτε ξανά στην ίδια θέση.

Αποφράξεις αποχευτεύσεων