Συντηρήσεις αποχετεύσεων Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον τακτικό καθαρισμό του αποχετευτικού σας συστήματος για να προλάβει κάθε πιθανή ζημιά σε αυτό.

Μπορείτε να επιλέξετε την συντήρηση που ταιριάζει στις ανάγκες της αποχέτευσής σας, ανάμεσα σε μηνιαία εξάμηνη και ετήσια βάση.

Συντηρήσεις αποχετεύσεων